Pluscoaching biedt overbelaste jongeren op school hulp op maat. De kracht van pluscoaching is de sterke verbinding en samenwerking tussen school en hulpverlening.
De school en coach slaan de handen ineen om met de jongere en zijn gezin de ondersteuning en hulp vorm te geven die ze nodig hebben. Met deze hulp komt de jongere weer toe aan school. Zo kan de jongere op termijn een startkwalificatie halen en daarna een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Doelgroep
Pluscoaching is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud, uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Westland en met meervoudige problematiek. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen. Het is belangrijk dat de jongere wel de capaciteit heeft om een startkwalificatie te kunnen behalen.

Wat is Pluscoaching? >>

Aafke van der Veen is Pluscoach vanuit haar bedrijf 'Vereenvoudigen'.
Ze is daarnaast in dienst bij het ROC Mondriaan, waar ze al meer dan 20 jaar Nederlands Tweede Taalles geeft aan volwassen met van oorsprong een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Ook geeft Aafke van der Veen bij het ROC Mondriaan loopbaanoriëntatielessen aan jongeren, met als doel dat zij spoedig beginnen met een MBO-opleiding.


Contact: info@aafkevanderveen.nl
of bel met 015 285 28 28 of 06 127 98 393.
Home
Home