Wat is Pluscoaching?
Pluscoaching is een “systeemgerichte coaching”. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn omgeving. Pluscoach werkt vanuit wat er wel goed gaat.
Het doel van Pluscoaching is de jongeren te ondersteunen zodat de problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op maatschappelijke participatie vergroot.

Hoe ziet Pluscoaching eruit?
Een Pluscoaching traject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Om binnen het termijn te blijven is het van belang om prioriteiten en doelen te stellen. Dat is nuttig, want als de coaching voortkabbelt, gaat het gevoel van noodzaak om te veranderen verloren.
Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, die meestal variërend 30 tot 90 minuten duren, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.
Een traject van de Pluscoaching bestaat uit drie fases: Het leggen van een basis, het werken aan verandering en dan het behouden van de bereikte veranderingen.
Pluscoaching wordt uitgevoerd door verschillende (zorg)organisaties. Deze vormen een netwerk met als doelstelling: “Wrap around care”. De organisaties zijn allemaal bekend in de regio en het onderwijs en leiden de jeugdige daar waar nodig door. De coaches van de organisaties worden periodiek getraind in systeemgericht werken en één gezin één plan.
Home
Terug